Novosti

Održana konstituirajuća sjednica Dječjeg vijeća Općine Tuhelj

U prostorima Općine Tuhelj 20. studenoga 2014. godine održana je konstituirajuća sjednica Dječjeg vijeća  u 5. sazivu. Sjednici su nazočili zamjenik načelnika Općine Tuhelj Mladen Hercigonja, predsjednica DND-a Tuhelj Snježana Romić, 13 izabranih dječjih vijećnika i 4 zamjenika. Predsjednica DND-a upoznala je nove vijećnike i vijećnice s njihovom ulogom vijećnika i zadacima Dječjeg vijeća. Dječji vijećnici između sebe izabrali su Renea Javorića Ilića za dječjeg načelnika, Leu Tušak za zamjenicu načelnika, a Veronika Barlović vršit će dužnost tajnice. Dječji vijećnici razgovarali su o dječjim pravima, obilježavajući 25 godina od donošenja Konvencije UN-a o pravima djeteta. Aktivnosti započinju za dva tjedna izradom programa rada u svom mandatu.

21 (1)

Napišite komentar