Novosti

Održana Javna tribina o Proračunu za 2020. godinu

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od temeljnih dokumenata Općine, Općina Tuhelj je jučer organizirala  Javnu tribinu na kojoj je predstavljen prijedlog Proračuna Općine za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Načelnik Općine, Mladen Hercigonja uvodno je prisutnima predstavio zakonske novine i prijedlog Proračuna za narednu godinu uz obrazloženje ukupno planiranih prihoda i rashoda te kapitalnih projekata koji se planiraju provesti, dok je detaljniji uvid u pojedine stavke proračuna predstavio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

– U planu proračuna naše Općine za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi i primici od 11.991.391,49 kn te rashodi i izdaci u istom iznosu, što znači da je proračun uravnotežen i isto tako možemo reći da je proračun za 2020. godinu realan, ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan.

Valja napomenuti da je provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja predmetnog dokumenta od 6. studenoga do 6. prosinaca ove godine na koje nije dostavljeno ni jedno očitovanje.

Organizacija javne tribine planirana je i među aktivnostima Lokalnog programa za mlade!

 

Detaljnije; prezentacija: JAVNA TRIBINA – PRORAČUN 2020. (10.12.2019.)

 

 

 

Napišite komentar