Novosti

Održana Javna tribina o proračunu Općine Tuhelj za 2018. godinu

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od temeljnih dokumenata Općine, Općina Tuhelj ove je godine po prvi puta organizirala  Javnu tribinu na kojoj je predstavljen prijedlog Proračuna Općine za 2018. godinu.

Načelnik Općine, Mladen Hercigonja uvodno je prisutnima predstavio zakonske novine i prijedlog Proračuna za narednu godinu uz obrazloženje ukupno planiranih prihoda i rashoda te kapitalnih projekata koji se planiraju provesti, dok je detaljniji uvid u pojedine stavke proračuna predstavio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Proračunom za 2018. godinu planirani su prihodi u iznosu od 6,3 milijuna kuna plus planirani primici kreditnog zaduženja od 1 milijuna kuna kojima se planira završetak projekta “Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa)”, dok su ukupni izdaci planirani  u iznosu od 7 milijuna kuna. Planirani višak prihoda tekuće godine iznosi 317,7 tisuće kuna kojim će se pokriti  preneseni manjak iz prethodne godine. Promjenama zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave planirano je povećanje proračunskih prihoda za jedinice lokalne samouprave koje imaju prihode od poreza i prireza na dohodak manji od hrvatskog prosjeka. Tako je Općina Tuhelj planirala povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 1,3 milijuna kuna. Proračun Općine Tuhelj planiran je kroz 7 programa: Komunalni program i infrastruktura, Program financiranja ostalih potreba stanovnika Općine, Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela, Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije, Upravljanje imovinom, Socijalni program i Financiranje rada Općinskog vijeća  i načelnika. Unutar programa postoje aktivnosti odnosno tekući programi za redovno funkcioniranje sustava, dok su kapitalni programi vezani uz nove investicije (ceste, vrtić,  javna rasvjeta, groblja…).

Detaljniji uvid u prezentaciju:

JAVNA TRIBINA -PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA 2018 06122017

 

Prijedlog Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu nalazi se na javnom savjetovanju do 07.12.2017. te se do tada mogu staviti primjedbe ili prijedlozi na predmetni prijedlog.

 

 

Napišite komentar