Novosti

Održana Edukacija – Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

U petak, 29.travnja je u Općini Tuhelj održana radionica „Izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje“ u okviru dvogodišnjeg programa Volonterski centar VolontirAJMO, na kojoj su sudionici i sudionice imali priliku upoznati se s Potvrdom o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, postupkom izdavanja iste te o Volonterskom centru.
Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera u programu dugotrajnog volontiranja te se opisuju njegove aktivnosti i zadaci, kao i sadržaj onoga što je volonter naučio ili razvio tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.
Nositeljica projekta je Mreža udruga Zagor, a partnerske organizacije su Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla i Krapinsko-zagorska županija. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te LAG Zagorje – Sutla, a isti se provodi od 1.1.2021. do 31.12.2022.
              

Napišite komentar