Novosti

Održan sastanak sa predstavnicima udruga na temu Javnog natječaja

U prostorijama Općine Tuhelj, u utorak 28. siječnja 2020. godine održan je sastanak s predstavnicima udrugama na temu objave Javnog natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro  koje provode udruge na području Općine Tuhelj.  Prisutne je pozdravio načelnik Mladen Hercigonja uz obrazloženje kolika su sredstva osigurana u Proračunu Općine za predmetni natječaj te naglasio općenito vrlo dobru suradnju sa udrugama. Pročelnik JUO Općine Tuhelj – Tomislav Tramišak pojasnio je  postupak prijave i detalje natječajne dokumentacije.

Natječajna dokumentacija

 

Uz navedeno, predstavnici udruga obaviješteni su o natječajima koje je raspisala Krapinsko-zagorska županija:

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini.
Rok za podnošenje prijava je 26. veljače 2020. godine.
Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u 2020. godini.
Prijave se mogu poslati za manifestacije/događanja koja će se provoditi tijekom 2020. godine, zaključno sa 15. prosincem 2020. godine.
Natječaj za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.
Rok za prijavu je 24. veljače 2020. godine
U tijeku je i Javni poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.
Rok za prijavu je 7. veljače 2020. godine.
Više informacija možete pronaći ovdje:  http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2020

Napišite komentar