Novosti

Održan 1. sastanak Radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade

U petak, 18.05.2018. godine održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj.

Definirana su područja i ciljevi  koji se žele postići izradom i provođenjem programa za mlade. Zadatak članova Radne skupine jest da unutar cilja za kojeg je predviđen njihov rad – predlože aktivnosti kojima bi se ostvarili navedeni ciljevi i koje bi se  provodile aktivnosti za poboljšanje položaja mladih u općini u narednih 5 godina.

CILJEVI:

1) Jačanje osobnih i profesionalnih kompetencija mladih kroz obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i cjeloživotno učenje

2) Unapređenje perspektive za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih te stvaranje novih kompetencija mladih kroz volontiranje

3) Aktivno sudjelovanje i uključivanje mladih u javni život Općine Tuhelj

4) Zdravlje i socijalna politika prema mladima

Podjela članova Radne skupine:

  1. Cilj: Snježana Romić i Ivan Barlović,
  2. Cilj: Veronika Kolman, Nikola Matečić i Tomislav Tramišak,
  3. Cilj: Davor  Ilić i Filip Majerić,
  4. Cilj: Ana Medvedec i Tea Podjaveršek.

Sastanak Radne skupine organiziran je u okviru projekta ”Tuhelj ZA mlade!” kojeg provodi Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj, a koji za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Općini Tuhelj te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općine Tuhelj.

 

Napišite komentar