Novosti

Održan sastanak Radne skupine i partnera u projektu ”Tuhelj ZA mlade!”

U srijedu 8.kolovoza 2018. godine održan je 3. sastanak partnera u projektu ”Tuhelj ZA mlade!” na kojem su se definirale odgovornosti partnera u provođenju narednih aktivnosti u sklopu projekta: organizacija predstavljanja i  javne rasprave o prijedlozima mjera, provođenje koncerta za mlade, otvaranje online javne rasprave te donošenja programa.

Nakon sastanka partnera u projektu, održan je i 2. sastanak članova Radne skupine na kojem su definirani prijedlozi mjera Lokalnog program za mlade Općine Tuhelj.

Navedeni sastanci organizirani su u okviru projekta ”Tuhelj ZA mlade!” kojeg provodi Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj, a koji za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Općini Tuhelj te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općine Tuhelj.

Napišite komentar