Novosti

Održan sastanak partnera u projektu ”Tuhelj ZA mlade!”

U utorak 07. studenoga 2017.g. u prostorijama Općine Tuhelj održan je sastanak partnera u projektu ”Tuhelj ZA mlade!” na kojem su dogovoreni organizacijski detalji prvog dijela provođenja projekta.

Sastanku su u ime partnera i suradnika u projektu prisustvovali njihovi predstavnici:

– u ime Općine Tuhelj zamjenica načelnika Veronika Kolman i administrativna tajnica Katarina Špetić;

– u ime Športskog društva Tuhelj predsjednik udruge Krešo Iveković;

– u ime Mreže udruga Zagor koordinatorica Ivana Radanović;

– u ime Savjeta mladih Općine Tuhelj Tomislav Tramišak, koji je ujedno i voditelj projekta.

Sastanak partnera u projektu se odvija u okviru projekta ”Tuhelj ZA mlade!” kojeg provodi Općina Tuhelj u partnerstvu sa Športskim društvom Tuhelj i Mrežom udruga Zagor, te u suradnji sa Savjetom mladih Općine Tuhelj i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj, a koji za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Općini Tuhelj te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Projekt sufinanciraju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općina Tuhelj

Napišite komentar