Novosti

ODRŽAN PRVI RADNI SASTANAK NA TEMU STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE TUHELJ

U ponedjeljak, 21. rujna 2015. u prostorijama Općine održan je sastanak za izradu i provedbu Strategije razvoja Općine Tuhelj 2015.-2020. koji se ostvaruje kroz odgovarajuće partnersko vijeće i tematske radne skupine. Jedno od temeljnih načela politike regionalnog razvoja je načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora. Ono podrazumijeva suradnju između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva.
Partnersko vijeće i tematske radne skupine djeluju u svim fazama izrade i provedbe Strategije, od analize stanja i SWOT analize preko definiranja razvojnih problema, utvrđivanje vizije i ciljeva, prioriteta i mjera do odabira razvojnih projekata i praćenja provedbe Strategije.
Kao jedan od glavnih zadataka u ovoj fazi izrade projekta istaknuta je izrada SWOT analize (analiza snage, slabosti, prilika i prijetnji) o čemu je prezentaciju održao stručni suradnik Zagorske razvojne agencije Alen Hutinović.
Sastanak se sastojao od uvodnog dijela – zašto strategija, zakonsko uporište, struktura i programska podloga strategije, institucionalni okvir.

I. TEMATSKE RADNE SKUPINE:

a) Javna uprava :

1. Mladen Hercigonja
2. Ivana Cvetko
3. Katarina Špetić

b) Gospodarstvo i turizam:

1. Rudolf Bišćan, Rudomar d.o.o.
2. Tomislav Novak, Terme Tuhelj
3. Matija Ilić, OPG Ilić

c) Komunalne djelatnosti, infrastruktura i zaštita okoliša:

1. Dubravko Fekeža
2. Iveković Ivan
3. Danijel Sporiš

d) Odgoj i obrazovanje:

1. Snježana Romić, ravnateljica
2. Vlatka Matečić
3. Maja Šurina

II. PARTNERSKO VIJEĆE

a) Javna uprava :

1. Renato Ilić
2. Mateja Filko
3. Tomislav Tramišak

b) Gospodarstvo i turizam:

1. Ivana Kolar
2. Srećko Dvoršak
3. Veronika Kolman

c) Komunalne djelatnosti, infrastruktura i zaštita okoliša:

1. Darko Medvedec
2. Robert Romić
3. Zdenko Kolman

d) Odgoj i obrazovanje:

1. Natalija Knezić Medvedec
2. Valentina Žitnik
3. Davor Žažar

Napišite komentar