Novosti

Odobreno 2 milijuna kuna za zajedničko reciklažno dvorište

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta za područje sljedećih lokalnih jedinica: Grada Klanjca i općina Desinić, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Tuhelj i Zagorska Sela.
Prijava je izvršena od strane Grada Klanjca uza partnersko sudjelovanje ostalih lokalnih jedinica na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Specifični cilj – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo krajem ožujka.
Odlukom o financiranju odobrava se Gradu Klanjcu kao prihvatljivom prijavitelju za izgradnju reciklažnog dvorišta sufinanciranje troškova iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 1.999.395,75 kn.
Sufinanciranje ovog važnog projekta za iznosi 84,99%, a preostalih 15% sufinancirat će šest jedinica lokalne samouprave zajedno jer će buduće reciklažno dvorište zajedno i koristiti.

Napišite komentar