Novosti

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski 2022/2023.

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI

TUHELJ 39A

49215 TUHELJ

 

KLASA: 053-01/22-01/2

URBROJ: 2135-51-04/22-02

Tuhelj, 17.06.2022.

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski (KLASA: 601-04/20-01/2, URBROJ:2135-51/20-05), Komisija za upis djece na svojoj sjednici održanoj 06.06.2022. godine donosi

O D L U K U

o upisu djece u
Dječji vrtić Potočić Tuheljski za pedagošku 2022. /2023.g.

 

I.

Komisija za upis djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski na svojoj sjednici održanoj dana 06. lipnja 2022. godine razmatralo je pristigle prijave za upis djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski u Tuhlju, temeljem raspisanog natječaja za upis djece u razdoblju od 12. do 31. svibnja 2022. godine. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 22 prijava za upis djece u pedagošku godinu 2022. /2023.

Komisija za upis je donijela odluku da se upiše10-oro djeca koja ispunjavaju uvjete upisa propisane Pravilnikom o upisu djece i ostvarenim bodovima budu primljena u Dječji vrtić Potočić Tuheljski.  

Popis upisane djece nalazi se u prilogu ove Odluke.

II.

S roditeljima će se obaviti inicijalni razgovor i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obavezama s Vrtićem. U protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u program vrtića.

III.

Utvrđuje se da je u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski ostalo neupisane djece koje će biti priloženo u tabeli.

Predsjednica Komisije

Valentina Žitnik

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo žalbe u roku od 15 dana računajući od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću.

Popis djece za upis u Dječji vrtić Potočić Tuheljski u pedagoškoj godini 2022./23.

 

 

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski 2022 2023

 

 

 

 

Napišite komentar