Novosti

Odluka o subvenciji poljoprivrednicima i Program poticanja razvoja poduzetništva

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 20. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo dvije važne odluke  za naše poljoprivrednike i poduzetnike  u 2017. godini.

U Odluci o subvencioniranju poljoprivrednika (KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2135-3/16-01/7) definirani su načini, oblici i iznos u kojima Općina dodjeljuje subvencije poljoprivrednicima. Za subvencije je u proračunu osiguran iznos od 100.000,00 kuna.

Subvencije se dodjeljuju za:

 1. sadnju vinove loze od 100 do 1 000 sadnica 5,00 kn po sadnici,
 2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki 50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00 kn po sadnici,
 3. umjetno osjemenjivanje 100,00 kn po grlu,
 4. uginuće stoke krupnog zuba 1.500,00 kn za neosiguranu stoku,
 5. subvenciju pčelarima 50,00 kn po košnici,
 6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke
 7. dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja,
 8. izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije u iznosu do 20% troškova, maksimalno 2.500,00 kn
 9. izradu plastenika minimalne površine 100 m² u iznosu do 20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kn,
 10. subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu,
 11. subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu.

 

Za Program poticanja poduzetništva za 2017. godinu (021-05/16-01/14, URBROJ: 2135-3/16-01/4-6)  osigurana su bespovratna sredstva u proračunu Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna. Općina će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz sljedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
 2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
 3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj;

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti obrti i mala i srednja trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj.

Potpora za novoosnovane tvrtke i obrte može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 7.000,00 kuna.

Uvjete za prijavu za dodjelu  potpore možete pronaći u Odluci na linku ispod teksta.

Potpore će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Tuhelj.

Za sve dodatne informacije, pojašnjenja i potrebne obrasce možete nam se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj, Tuhelj 36, e-mail: opcina.tuhelj@kr.t-com.hr, tel. 049/556-105 ili 049/557-244.

odluka-o-subvencioniranju-poljoprivrednika

odluka-o-poticanju-poduzetnistva-u-2017-godini

Napišite komentar