Novosti

Odbijen zahtjev za potporu za izgradnju dječjeg vrtića

Općina Tuhelj dana 18.04.2017. godine predala je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zahtjev za potporu za Podmjeru 7.4. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. – provedba tipa operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Zahtjev je predan za potporu izgradnje dječjeg vrtića.

Natječaj je bio težak 495 milijuna kuna, na kojeg su prijavljena 464 projekta od kojih su za 102 projekta odobrena sredstva. Naš projekt odbijen je uz službeno objašnjenje zbog nedostatka financijskih sredstava.

Natjecali smo se za dodjelu 6.703.200,00 kuna. Naš projekt je bodovan s 50 bodova.

S obzirom da u javnosti postoje podaci o tome kako projekt nismo dobro napravili pa smo zato dobili samo 50 bodova, glede istine i transparentnosti objasnit ćemo kriterije odabira i način bodovanja koji su bili propisani u natječaju koji je svim zainteresiranima dostupan u broju 71/17 Narodnih novina od 03.08.2016. godine, na stranici 29.

Sukladno svim kriterijima maksimalni broj bodova koji smo mogli ostvariti je 70.

  1. Prvi kriterij bio je stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave i tu je bilo moguće ostvariti od 5 do 20 bodova, što je zavisilo od toga u koju su skupinu razvijenosti razvrstane jedinice lokalne samouprave sukladno indeksu razvijenosti. Naša Općina svrstana je u III. skupinu i temeljem toga dodijeljeno nam je 10 bodova. Razvrstavanje u skupine prema indeksu razvijenosti donosi Vlada Republike Hrvatske.
  2. Drugi kriterij bio je tip ulaganja, tj. prioritetno ulaganje. Moglo se ostvariti od 5 do maksimalno 20 bodova. Kriterij za dodjelu bodova razradila je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to na način da je za ulaganje u rekonstrukciju objekata bilo predviđeno 20 bodova, za ulaganje u građenje i opremanje 10 bodova, a za ulaganje u građenje 5 bodova. Mi smo prijavili izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, što je u stvarnosti jedino moguće rješenje, i za to smo dobili 10 bodova.
  3. Treći kriterij bio je da ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta i za taj kriterij predviđeno je 10 bodova. Pošto bi se izgradnjom našeg vrtića otvorila nova radna mjesta, tu smo ostvarili 10 bodova.
  4. Četvrti kriterij bio je doprinos kvaliteti života te je maksimalno bilo moguće ostvariti 20 bodova. Izgradnja našeg vrtića uvelike bi doprinijela kvaliteti života naših mladih obitelji te smo za to ostvarili 20 bodova.

Važno je napomenuti da visinu novčanih sredstava prema Europskoj uniji za svaku pojedinu mjeru ugovara nadležno ministarstvo.

Iz naprijed analiziranih činjenica vidljivo je da je naš projekt dobio maksimalan broj bodova koliko je bilo moguće ostvariti sukladno zadanim kriterijima natječaja, stoga su podaci o ”nekakvim našim propustima” neutemeljeni, neistiniti i služe samo u politikantske svrhe.

Nažalost, iz odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju može se vidjeti Vladin stav da je bolje ulagati u rekonstrukciju postojećih vrtića, a ne izgradnju novih kapaciteta kojim bi male sredine riješile problem nepostojanja dječjih vrtića.

Izgradnja vrtića od velikog je značaja za žitelje naše Općine, a posebno za mlade obitelji, stoga ne odustajemo od borbe za iznalaženjem rješenja kako doći do cilja i vjerujem u uspješan završetak ove 23 godina duge priče.

S poštovanjem,

 

Vaš načelnik

Mladen Hercigonja

Napišite komentar