Novosti

OBNOVA ŽUPNE CRKVE IZ FONDA SOLIDARNOSTI VRIJEDNA PREKO 18 MILIJUNA KUNA

Župa Uznesenja B.D.M. Tuhelj, u suradnji s Općinom Tuhelj koja je pružila tehničku i administrativnu pomoć te projektnim uredom City projekt d.o.o. koji je izradio troškovnik, uspješno se prijavila na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstva za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Povjerenstvo za odabir projekata Ministarstva kulture i medija donijelo je odluku o dodjeli sredstava u visini od 18.358.750,00 milijuna kuna za prijavljeni projekt koji uključuje izradu projektne dokumentacije i konstruktivnu obnovu crkve u Tuhlju koja je pretrpjela znatna oštećenja u petrinjskom potresu. Kao što je ranije poznato, toranj crkve je nagnut te je potreban popravak i ojačanje konstrukcije općenito.

Napišite komentar