Novosti

OBAVIJEST – produljenje roka za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

U skladu sa Javnim pozivom (KLASA: 022-05/17-01/95, URBROJ: 2135-3/17-02/1) od 15.11.2017. godine produžuje se rok za očitovanje do 07. prosinca 2017. godine.

Napišite komentar