Novosti

Obavijest biračima – izdavanje potvrde za glasovanje

IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE

 

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na

na dan održavanja izbora, 16. svibnja 2021. godine 

ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove prema mjestu prebivališta birača za sve vrijeme glasovanja u vremenu od 7,00 do 19,00 sati na slijedećim lokacijama:

 

 

  ZGRADA ŽUPANIJE

Krapina, Magistratska 1

Telefon: 049/329-123; 049/329-223

049/329-173

E-mail: ivana.haluzan@kzz.hr

brigita.kovacec@kzz.hr

ljiljana.bazant@kzz.hr

 

Za birače s prebivalištem na području Grada

Krapine i općina  Đurmanec, Jesenje,

Petrovsko i Radoboj

 

 

MATIČNI URED PREGRADA

Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2

Telefon: 049/376-105; 049/376-022

E-mail: ana.lupinski@kzz.hr

sanja.petek@kzz.hr

 

 

 

Za birače s prebivalištem na području Grada

Pregrade i općina Desinić i Hum na Sutli

 

MATIČNI URED DONJA STUBICA

Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20

Telefon: 049/286-124

E-mail: stefanija.sagud@kzz.hr

milica.petrovic@kzz.hr

 

 

Za birače s prebivalištem na području

gradova Donja Stubica i Oroslavje  i općina

Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke

Toplice

 

 

MATIČNI URED ZABOK

Zabok, Kumrovečka 6

Telefon: 049/223-533; 049/221-518

049/500-589

E-mail: katarina.horvat@kzz.hr

mirela.vrancic.koprivnjak@kzz.hr

 

Za birače s prebivalištem na području Grada

Zaboka i općina  Bedekovčina, Krapinske

Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko

Trgovišće

 

MATIČNI URED KLANJEC

Klanjec, Trg Mira 11

Telefon: 049/550-475; 049/550-309

E-mail: stefica.kramaric@kzz.hr

anica.flugler@kzz.hr

 

Za birače s prebivalištem na području Grada

Klanjca i općina  Kumrovec, Kraljevec na

Sutli, Tuhelj i Zagorska Sela

 

 

MATIČNI URED ZLATAR

Zlatar,  Park hrvatske mladeži 2

Telefon: 049/466-122

E-mail: verica.bolfek@kzz.hr

jasna.horvat@kzz.hr

 

Za birače s prebivalištem na području Grada

Zlatara i općina Budinščina, Hrašćina,

Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi

Golubovec i Zlatar Bistrica

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Napišite komentar