Novosti

Novi koševi na dječjem igralištu

U tematskom području “Zdravlje i pozitivni stilovi života” Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj izvršena je predviđena mjera “Unaprijediti postojeće i stvarati nove sadržaje za bavljenje sportskim aktivnostima” te su tako postavljeni novi koševi na košarkaškom igralištu koje je financirala Osnovna škola Lijepa naša. Nadamo se da će ih budući korisnici koristiti odgovorno i, u svrhu bavljenja fizičkom aktivnošću, što češće.

Napišite komentar