Novosti

Natječaj za dodjelu novčane pomoći učenicima

Na temelju članka 4. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 33/17), općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novčane pomoći učenicima srednjih škola u školskoj godini 2023./24.

 

Natjecati se mogu učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji

 1. borave u mjestu školovanja ili
 2. se školuju za deficitarna zanimanja prema a u prethodnoj školskoj godini su ostvarili prosjek veći od 3,0.

Deficitarna zanimanja su određena Preporukom za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja za područje Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu, a to su:

 • Trogodišnji srednjoškolski:

Vozač/vozačica motornog vozila

Konobar/konobarica

Bravar/bravarica

Prodavač/prodavačica

Zidar/zidarica

Elektroinstalater/elektroinstalaterka

Kuhar/kuharica

Vodoinstalater/vodoinstalaterka

Monter/monterka suhe gradnje

Automehaničar/automehaničarka

Stolar/stolarica

CNC operater/operaterka

Instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije

Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica

Tesar/tesarica

Pekar/pekarica

Tokar/tokarica

Keramičar -oblagač/keramičarka-oblagačica

Mesar/mesarica

Krojač/krojačica

Autolakirer/autolakirerica

Strojobravar/strojobravarica

Autolimar/autolimarica

 

 • Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Učenici koji predaju zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći na temelju boravka u mjestu školovanja, zahtjevu trebaju priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice,
 2. Potvrdu srednje škole o statusu redovitog učenika,
 3. Presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda,
 4. Potvrdu učeničkog doma o boravku u mjestu školovanja,
 5. Izjavu podnositelja da ne prima po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju.

 

Učenici koji predaju zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći na temelju školovanja za deficitarna zanimanja, zahtjevu trebaju priložiti:

 1. Presliku osobne iskaznice,
 2. Potvrdu srednje škole o statusu redovitog učenika,
 3. Presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda,
 4. Izjavu podnositelja da ne prima po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju.

 

Odobrena pomoć se isplaćuje u devet mjesečnih obroka počevši od 01.10.2023. godine do 30.06.2024. godine. Pomoć je u pravilu bespovratna osim ako korisnik pomoći tijekom školske godine prekine školovanje, odnosno ukoliko primi drugu novčanu pomoć. Odluku o visini novčane pomoći donosi Općinsko vijeće Općine Tuhelj.

 

Obrazac zahtjeva i izjava podnositelja da ne prima po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju mogu se preuzeti s web stranice Općine Tuhelj ili u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj, Tuhelj 36.

 

Natječaj je otvoren od 02.10.2023. do 27.10.2023. godine.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama na području općine i na web stranici Općine Tuhelj

 

Zahtjevi se predaju osobno ili putem pošte na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili na e-mail pisarnica@tuhelj.hr, s napomenom „Za natječaj – novčana pomoć učenicima“.

 

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji stignu nakon završetka natječaja neće se uzimati u razmatranje.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

 

Obrasci:

Izjava-ne-prima-drugu-stipendiju-2023

Zahtjev-novcana-pomoc-ucenicima 23

Napišite komentar