Novosti

Natječaj za dodjelu novčane pomoći studentima

Na temelju članka 4. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 33/17), općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj godini 2023./24.

 

Pravo podnošenja zahtjeva imaju redovni i izvanredni studenti s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji po prvi puta upisuju tekući semestar, nisu zaposleni te ne ostvaruju po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju.

 

Svi studenti koji se prijavljuju, da bi ostvarili osnovni iznos novčane naknade, zahtjevu moraju priložiti:

 

 1. Presliku osobne iskaznice,
 2. Potvrdu o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija za studente viših godina, odnosno potvrdu o upisu na fakultet za studente 1. godine studija ili ugovor o studiranju,
 3. Izjavu da ne primaju po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju,
 4. Izjavu da nisu u radnom odnosu.

 

Studenti mogu ostvariti pravo na dodatni iznos novčane pomoći temeljen na sljedećim kriterijima:

1. Socijalni kriterij – bodove mogu ostvariti ukoliko imaju manje od 265,45 eura primanja po članu kućanstva, ukoliko su dijete samohranog roditelja ili dijete bez roditelja te ukoliko kućanstvo u kojem dijete živi ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Studenti da bi ostvarili bodove na socijalnom kriteriju, moraju dodatno priložiti:

 1. Izjavu o članovima kućanstva,
 2. Potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva za posljednja 3 mjeseca,
 3. Ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva (samohrani roditelj, potvrda centra za socijalnu skrb o dobivanju pomoći, pisana izjava o otežavajućem socijalnom statusu ili druga dokumentacija).

 

2. Ostvareni uspjeh u školovanju – studenti mogu bodove ostvariti ukoliko su u prethodnoj godini ostvarili barem 50 ECTS bodova uz prosjek od 4,0 ili više, tj. studenti 1. godine ukoliko su u zadnjoj godini srednjoškolskog školovanja ostvarili prosjek od 4,50 ili više. Dodatno se boduju sudjelovanja na natjecanjima i dobivene nagrade. Studenti moraju za dodatne bodove priložiti:

 1. Dokaze o postignutim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima ostvarenim u prošloj godini školovanja,
 2. Preslike ostvarenih nagrada na razini fakulteta ili sveučilišta,
 3. Ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija ili presliku indeksa za studente viših godina te svjedodžbu 4. razreda srednje škole za studente 1. godine studija.

 

3. Školovanje za deficitarna zanimanja – studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja, obračunat će se dodatni bodovi na temelju popisa deficitarnih zanimanja iz Preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja za područje Krapinsko – zagorske županije koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 • Stručni studij:

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 • Sveučilišni studij:

Medicina

Matematika

Strojarstvo

Anglistika ili Engleski jezik i književnost

Informatika

Fizika

Građevinarstvo

Germanistika ili Njemački jezik i književnost

Edukacijska rehabilitacija

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Biologija i kemija

Farmacija

Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Logopedija

 

Odobrena pomoć se isplaćuje u devet mjesečnih obroka počevši od 01.10.2023. godine do 30.06.2024. godine. Pomoć je u pravilu bespovratna osim ako korisnik pomoći tijekom akademske godine prekine školovanje, odnosno primi drugu novčanu pomoć.. Odluku o visini novčane pomoći donosi Općinsko vijeće Općine Tuhelj.

Obrazac zahtjeva, izjavu da student nije u radnom odnosu, izjavu o članovima kućanstva i izjavu podnositelja da ne prima po drugoj osnovi novčanu pomoć ili stipendiju mogu se preuzeti s web stranice Općine Tuhelj ili u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj, Tuhelj 36.

 

Natječaj je otvoren od 02.10.2023. –27.10.2023. godine.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama na području općine i na web stranici Općine Tuhelj.

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili šalju poštom na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili na e-mail pisarnica@tuhelj.hr s napomenom „Za natječaj – novčana pomoć studentima“.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji stignu nakon završetka natječaja neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

 

Obrasci:

Izjava-clanovi-kucanstva 2023

Izjava-ne-prima-drugu-stipendiju-2023

Izjava-o-nezaposlenosti 2023

Obrazac-Zahtjev-za-studente-2023

Napišite komentar