Novosti

Najava 8. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 024-01/22-01/14

URBROJ: 2140-29-01-22-1

Tuhelj, 18.10.2022.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18 , 3/20 i 18/21) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati u vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36

U PONEDJELJAK, 24. LISTOPADA  2022. GODINE U 20:00 SATI,

Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                   DNEVNI RED:

 1. Izvješće Mandatne komisije:
  1. obavijest Općinskom vijeću o mirovanju mandata vijećnika i o zamjeniku vijećnika koji počinje obavljati vijećničku dužnost,
  2. Svečana prisega zamjenika vijećnika;
 2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Mandatne komisije;
 3. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća;
 4. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća;
 5. Prijedlog odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine;
 7. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu;
 8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa uz II. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu;
 9. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu;
 10. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. godinu;
 11. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu;
 12. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu.
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 16. Prijedlog Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj;
 17. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni smještaja i boravka djece u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski;
 18. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o financiranju Zagorske javne vatrogasne postrojbe iznad minimalnih financijskih standarada;
 19. Prijedlog Zaključka o kupnji zemljišta Osnovne škole Lijepa naša;
 20. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2023. godinu;
 21. Pitanja i prijedlozi.

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                              Robert Romić

 

Materijali 8. SOV

Izvršenje proračuna 1-6 2022

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. i Zaključak

II. izmjene i dopune Proračuna 2022.

 

 

Napišite komentar