Novosti

Najava 6. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati u vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36

U ČETVRTAK, 30. LIPNJA 2022. GODINE U 20,00 SATI,

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu;
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa uz I. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu i projekciju proračuna za 2023. i 2024. godinu;
 5. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu,
 6. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu,
 7. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,
 8. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu;
 9. Prijedlog V. izmjena i dopuna Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj;
 10. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Tuhelj;
 11. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj;
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Općinskog vijeća Općine Tuhelj;
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Tuhelj;
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova;
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu;
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju i Izvještaja o radu DVD-a Tuhelj za 2021. godinu i Izvješća zapovjednika DVD-a Tuhelj za 2021. godinu;
 17. Prijedlog Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ”Srndač”;
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj za 2022. i 2023. godinu;
 19. Pitanja i prijedlozi.

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Robert Romić

Materijali 6. SOV, PDF

I. izmjene i dopune proračuna 2022.

Obrazloženje I. izmjene i dopune proračuna 2022.

 

 

Napišite komentar