Novosti

Najava 5. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18, 3/20 i 18/21) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati u vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36

U PONEDJELJAK, 11. TRAVNJA 2022. GODINE U 20,00 SATI,

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.;
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provođenje Ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade Zagorskom vodovodu d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju;
 3. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća;
 4. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj;
 7. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu;
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju:
  • Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;
  • Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj za 2021. godinu;
  • Izvješća o programu poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu.
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine;
 11. Razmatranje i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama popisa nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj;
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluga na groblju u Tuhlju;
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 16. Razmatranje i donošenje Odluke o svjetlostaju, odnosno gašenju javne rasvjete na području općine Tuhelj;
 17. Razmatranje i donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj;
 18. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko – zagorske županije;
 19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2021. godinu;
 20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2021. godinu;
 21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. godinu;
 22. Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine;
 23. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova;
 24. Pitanja i prijedlozi.

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Robert Romić

MATERIJALI – 5. SJEDNICA OV – SKUPNO

Materijali zasebno:

Materijali vezani uz točku 7.:

Materijali vezani uz točku 10.:

Materijali vezani uz točku 18.:

Materijali vezani uz točku 19.:

Materijali vezani uz točku 20.:

 

Napišite komentar