Novosti

Najava 29. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati u Vatrogasnom domu u Tuhlju, Tuhelj 28a

 

U ČETVRTAK, 18. OŽUJKA 2021. GODINE U 19,00 SATI,

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika 26. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Verifikacija zapisnika 27. sjednice Općinskog vijeća;
 3. Verifikacija zapisnika 28. sjednice Općinskog vijeća;
 4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
 6. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju:
  1. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2020. godinu;
  2. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
  3. Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu;
  4. Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu;
  5. Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu;
  6. Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu;
  7. Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu;
  8. Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu;
  9. Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Tuhelj za 2020. godinu;
  10. Izvješća o programu poticanja poduzetništva općine Tuhelj za 2020. godinu.
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2020. godinu;
 9. Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2020. godine;
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj;
 11. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
 12. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu;
 13. Prijedlog:
  1.   I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu;
  2.   I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu;
  3.   I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godini;
  4.   I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2021. godini;
 14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj;
 15. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
 16. Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
 17. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zgrade dječjeg vrtića u Tuhlju;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 19. Prijedlog suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski
 20. Prijedlog suglasnosti na I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu;
 22. Zaključak o odobravanju Izvještaja o radu DVD-a Tuhelj za 2020. godinu, Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2020. godinu te Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2021. godinu;
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020. godinu;
 24. Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine;
 25. Prijedlog Javnog poziva o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Tuhelj;
 26. Pitanja i prijedlozi.

 

                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                      Robert Romić, v.r.

Materijali za 29. sjednicu Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.

I. izmjene i dopune Proračuna 2021.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2020.

Napišite komentar