Novosti

Najava 26. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati u vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36

U UTORAK, 15. RUJNA 2020. GODINE U 20:00 SATI,

Za sjednicu predlažem slijedeći:

                           DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Općinskog vijeća;
 3. Prijedlog odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
 4. Izvješće o radu načelnika Općine Tuhelj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
 5. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu;
 6. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2020. godinu;
 7. Prijedlog:
 8. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu;
 9. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu;
 10. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini;
 11. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu;
 12. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2020. godini;
 13. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu;
 14. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj u 2020. godini;
 15. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 16. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj;
 17. Suglasnost na prijedlog statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 18. Suglasnost na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski;
 19. Suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski;
 20. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 168, k.o. Tuhelj;
 21. Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.;
 22. Prijedlog Programa potpore u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2020;
 23. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj – Izvještaj o radu za 2019. godinu, Financijsko izvješće DVD-a Tuhelj za 2019. godinu, Financijski plan i Program rada DVD-a Tuhelj za 2020. godinu.
 24. Informacija o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
 25. Pitanja i prijedlozi.

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

  Robert Romić

Materijali za Općinsko vijeće – 26. sjednica

Izvršenje proračuna 1-6-2020

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020

Napišite komentar