Novosti

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati

 

U ČETVRTAK, 12. PROSINCA 2019. GODINE U18:00 SATI,

u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
 3. Prijedlog:
 4. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu;
 5. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu;
 6. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu;
 7. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu;
 8. izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini;
 9. Odluka o III. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj;
 10. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu i projekciju proračuna za 2021. i 2022. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu;
 12. Prijedlog:
 13. Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
 14. Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
 15. Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu,
 16. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu,
 17. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2020. godinu,
 18. Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020. godinu,
 19. Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020.godini,
 20. Plana upravljanja imovinom u 2020. godini,
 21. Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
 22. Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini,
 23. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 24. Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu,
 25. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2020. godinu;
 26. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranakazastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2020. godinu;
 1. Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete;
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
 3. Odluka o visini iznosa novčane pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 2019./2020.;
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja;
 5. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2020.godinu;
 6. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
 7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2019. godinu;
 8. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tuhelj za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima;
 9. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu;
 10. Zaključak o odobravanju Izvješća o radu za 2018. i 2019. godinu te Plana rada za 2020. i 2021. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova;
 11. Pitanja i prijedlozi.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Robert Romić

MATERIJALI:

Materijali za 21. sjednicu

Konačni prijedlog III. izmj. i dop. PPUO Tuhelj

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje PPUO Tuhelj

Prijedlog III. izmjena Proračuna 2019.

Obrazloženje Prijedloga Proračuna za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna za 2020. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_Općina Tuhelj

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_prilozi_Općina Tuhelj

 

 

 

Napišite komentar