Novosti

Najava 20. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati

 

U ČETVRTAK, 3. LISTOPADA 2019. GODINE U19:00 SATI, u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019. godine;
 4. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
 6. Prijedlog:
 7. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu;
 8. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019. godinu;
 9. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu;
 10. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu;
 11. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu;
 12. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu;
 13. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;
 14. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini;
 15. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj;
 17. Prijedlog Odluke o vođenju evidencije komunalne infrastrukture Općine Tuhelj;
 18. Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog komunalnog pogona Općine Tuhelj;
 19. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta;
 20. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola;
 21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Tuhelj;
 22. Prijedlog Odluke o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša;
 23. Prijedlog Odluke o proglašenju javnim putem odvojaka Matečić i Petrinjak;
 24. Obavijest o Izvješću o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine;
 25. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Robert Romić

 

II. REBALANS PRORAČUNA

Izvješće-o-radu-načelnika-za-razdoblje-od-1-6-2019.

Materijali za 20.sjednicu

 

 

 

 

Napišite komentar