Novosti

Najava 19. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati

 

U PONEDJELJAK, 8. SRPNJA 2019. GODINE U 20:00 SATI,

u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

  1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća;
  2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
  3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
  4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2018. godinu;
  5. Prijedlog Suglasnosti DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ”Srndač”;
  6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tuhelj;
  7. Prijedlog Odluke o imenovanju radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli općinskih priznanja;
  8. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Robert Romić

 

Materijali za 19. sjednicu OV

Napišite komentar