Novosti

Najava 18. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/3

URBROJ: 2135-03-01/19-01

Tuhelj, 09.04.2019.

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Tuhelj koja će se održati

 

U PONEDJELJAK, 15. TRAVNJA 2019. GODINE U 20:00 SATI,

u općinskoj vijećnici, Tuhelj 36

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

 1. Prezentacija projekta uređenja trga u Tuhlju;
 2. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća;
 3. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tuhelj;
 4. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2018. Godinu;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj iz 2018. godine;
 6. Izvješća o izvršenju:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2018. godinu,
  2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2018. godinu,
  3. Programa javnih potreba u kulturi Općine Tuhelj za 2018. godinu,
  4. Programa javnih potreba u sportu Općine Tuhelj za 2018. godinu,
  5. Programa socijalne skrbi Općine Tuhelj za 2018. godinu,
 7. Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine;
 8. Izvješće Savjeta mladih Općine Tuhelj o provedenim aktivnostima Lokalnog programa za mlade u 2018. godini;
 9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu;
 10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019.godinu;
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Općine Tuhelj;
 12. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja;
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj;
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona;
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj;
 16. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Općinskog vijeća

Robert Romić

 

Materijali za 18. sjednicu OV

I. izmjene i dopune 2019. – prijedlog

Godišnji izvještaj za 2018. godinu – prijedlog

Napišite komentar