Novosti

MathKaj

Ime udruge MathKaj – Matematičko društvo Krapinsko-zagorske županije
Skraćeno ime MathKaj
Adresa Tuhelj 49, 49215 Tuhelj
Predsjednik Ančica Slaviček, prof.
Dopredsjednik Dragica Šalković, uč. savjetnik
Tajnik Tanja Turk, dipl. uč.
OIB 17762051254
Matični broj 04672313
RNO 02001431
e-mail adresa ancica.slavicek@gmail.com
Internetska stranica http://matzsv.weebly.com/udruga-mathkaj.html
Djelatnosti udruge Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju; prirodne znanosti (Popularizacija matematike (STEM područja), razvijanje logičkog zaključivanja te poticanje kreativnosti, njegovanje timskog rada)
Broj žiro-računa i naziv banke HR4523600001102587793, Zagrebačka banka

Dana 24. siječnja 2017. Služba za opću upravu, ispostava Klanjec donijela je Rješenje o registraciji udruge MathKaj – Matematičkog društva Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Tuhlju. Osnivači Udruge su učiteljice Matematike iz osnovnih škola u Zagorju: Viktorija Dimec Bračun i Tanja Turk (OŠ Krapinske Toplice), Vesna Kunštek (OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli), Andreja Drašković i Dragica Šalković (OŠ Ljudevit Gaj u Krapini), Silva Županić (OŠ Đure Prejca Desinić) i Ančica Slaviček (OŠ Lijepa naša, Tuhelj). Predsjednica Udruge je Ančica Slaviček, voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja i učiteljica Matematike Krapinsko – zagorske županije. Dopredsjednica Udruge je Dragica Šalković, tajnica Tanja Turk, a likvidatorica Viktorija Dimec Bračun.

Udruga  MathKaj je osnovana s općim ciljem popularizacije Matematike, a u svom djelovanju  će  nastojati: poticati logičko zaključivanje i kreativnost u radu s učenicima, njegovati  timski rad, promicati  suvremeni pristup nastavi Matematike, poticati  kreativnost nastavnika u izradi raznih nastavnih materijala , poticati sustavno i smišljeno uvođenje IK  tehnologije u nastavu Matematike,unapređivati stručno usavršavanje učitelja nastavnika,  posebno  članova udruge, kritički promišljati i reagirati na donošenje što kvalitetnijih rješenja vezanih uz   sustav obrazovanja te okupljati  zaljubljenike u STEM područje (science, technology, engineering, and mathematics/ znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika).

Udruga MathKaj planira ostvarenje sljedećih djelatnosti: organiziranje ekipnog natjecanja iz matematike (MathFest), organiziranje raznih oblika susreta učenika koje zanima Matematika ili STEM područje, organiziranje dodatnog rada s učenicima, organiziranje rada s učiteljima i za učitelje u svrhu unapređenja nastave Matematike, organiziranje stručnih skupova, predavanja, radionica i online tečajeva, suradnju s drugim udrugama i institucijama u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom te suradnju s pravnim osobama i organizacijama u zemlji ili u inozemstvu  prema ciljevima Statuta.