Novosti

Košnja trave i uređenje bankina uz nerazvrstane ceste na području općine Tuhelj

Na području općine Tuhelj završava se s radovima prve ovogodišnje košnje trave uz bankine nerazvrstanih cesta. Košnjom su obuhvaćene sve nerazvrstane ceste u naseljima Banska Gorica, Lipnica Zagorska, Glogovec Zagorski, Lenišće, Trsteno, Sveti Križ, Prosenik, Pristava, Tuhelj, Črešnjevec i Tuheljske Toplice.

Podsjećamo kako su, sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta i poljskih puteva  dužni zajednički održavati, odnosno brinuti o urednosti i preglednosti  navedenih površina.

„Nakon završetka košnje počet ćemo s daljnim postupcima održavanja nerazvrstanih cesta. Nasipavat će se kameni materijal na makadamske ceste, uređivati bankine te  sanirati udarne rupe asfaltom na asfaltiranim nerazvrstanim cestama”, najavio je načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja.

 

Napišite komentar