Novosti

Opći kontakt podaci

OPĆINA TUHELJ

Tuhelj 36, 49215 Tuhelj

OIB: 67394184503

tel: 049/557-244

tel./fax.: 049/556-105

tel. načelnik: 049/557-245

e-mail:
opcina@tuhelj.hr, opcina.tuhelj@gmail.com (za općenite upite)
pisarnica@tuhelj.hr (za službene upite – elektroničko uredsko poslovanje)

ŽIRO RAČUN: HR9124020061846600000

FACEBOOK: https://web.facebook.com/opcina.tuhelj.5/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/opcinatuhelj/