Novosti

Konstituirano Dječje vijeće Općine Tuhelj

U prostorima Općine Tuhelj 22. prosinca 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica Dječjeg vijeća u 8. sazivu. Sjednici su nazočili načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja, predsjednica DND-a Tuhelj Snježana Romić, pedagoginja OŠ Lijepa naša i članica Izvršnog odbora DND TUHELJ Natalija Knezić-Medvedec te 12 novoizabranih dječjih vijećnika. Predsjednica DND-a upoznala je nove vijećnike i vijećnice s njihovom ulogom vijećnika i zadacima Dječjeg vijeća, nakon čega usvojili Statut i položili svečanu prisegu. Načelnik općine gospodin Hercigonja poželio im je uspješne aktivnosti i rekao da će uvijek biti rado viđeni u Općini i s punom će ozbiljnošću saslušati njihove prijedloge za poboljšanje uvjeta za život i rad djece u Tuhlju. Kao novinu u suradnji s Dječjim vijećnicima najavio je da će povodom Dana općine od iduće godine i predstavnici DV govoriti na svečanoj sjednici. Nakon kandidatura dječji vijećnici izabrali su u drugom krugu glasovanja Anju Petrinec za dječju načelnicu, a Mihaela Bana za zamjenika načelnice. Dječja načelnica i vijećnici iznijeli su prve ideje za rad i prijedlog svog proračuna koje će razraditi na prvoj radionici.

Napišite komentar