Novosti

Jednostavna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU CESTOVNIH LED SVJETILJKI
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-nabavu-cestovnih-led-svjetiljki-2/
POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU PARKIRALIŠTA U CENTRU TUHLJA
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponude-za-izradu-projektne-dokumentacije-za-izgradnju-parkiralista-u-centru-tuhlja/
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU CESTOVNIH LED SVJETILJKI
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-nabavu-cestovnih-led-svjetiljki/
POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-povjeravanje-poslova-obavljanja-komunalne-djelatnosti-odrzavanja-nerazvrstanih-cesta-u-zimskim-uvjetima-zimska-sluzba-na-podrucju-opcine-tuhelj-2/
POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE -IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJA ČREŠNJEVEC ODVOJAK TUŠAK BEDNJANEC

https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-nabavu-izgradnja-javne-rasvjete-naselja-cresnjevec-odvojak-tusak-bednjanec/

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE -UREĐENJE NOVOG GROBLJA-PRODUŽETAK HODNE STAZE

https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-u-postupku-jednostavne-nabave-uredenje-novog-groblja-produzetak-hodne-staze/

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponude-u-postupku-jednostavne-nabave-opskrbe-prirodnim-plinom-2/

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE -GLAVNI PROJEKT SANACIJE NC KRIŽ4-MONACO-FILKO-D205, na k.č.br. 1033 k.o. Sveti Križ

poziv na dostavu ponuda

prilozi

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE-GLAVNI PROJEKT SANACIJE NC BAN 1-HARAMINA JULIJE, na k.č.br. 1692/2 k.o. Črešnjevec

poziv na dostavu ponude

prilozi