Novosti

Jednostavna nabava

27.veljače 2024. 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU OGRADA I BANKINE U SVETOM KRIŽU-KRIŽ-29

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 2/24

Poziv za dostavu ponuda

Sveti Križ_TROSKOVNIK

obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

11. prosinca 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA REKONSTRUKCIJU CESTE U NASELJU PRISTAVA-PRIS15-ILIĆ-IVEKOVIĆ

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 30/2023.

Poziv na dostavu ponude 11.12.2023.

troškovnik, obrazac i izjave-prilozi

odluka o odabiru najpovoljnije ponude

zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude

 

11.prosinca 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U TUHLJU.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:31/2023.

Poziv na dostavu ponude 11.12.2023.

troškovnik, obrazac i izjave-prilozi

 

1. prosinca 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA ODRŽAVANJE JAVNE NABAVE

poziv na dostavu ponuda

03 Ponudbeni list, troškovnik i izjave

 

21.studeni 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJEZA REKONSTRUKCIJU CESTE U NASELJU PRISTAVA

-PRIS15-ILIĆ-IVEKOVIĆ

poziv na dostavu ponude

troškovnik, obrazac i izjave-prilozi

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U TUHLJU

poziv na dostavu ponude

troškovnik, obrazac i izjave-prilozi

 

7. studeni 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Odluka o poništenju natječaja

odluka o poništenju postupka nabave

poziv na dostavu ponude

03 Ponudbeni list, troškovnik i izjave

troškovnik

27.listopada 2023.

POZIV ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA-ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA RAZDOBLJE OD 15.11.2023.-15.4.2024.

Poziv na dostavu ponude

03 Ponudbeni list, troškovnik i izjave

 

26. listopada 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA ZAMJENU I UGRADNJU SVJETILJKI JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

poziv na dostavu ponude

03 Ponudbeni list, troškovnik i izjave

Troškovnik -ponudbeni

24. listopada 2023.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA ASFALTIRANJE PROSTORA OKO ZGRADE OPĆINE

poziv na dostavu ponude

03 Ponudbeni list,

troškovnik i izjave

Troškovnik radova

obavijest o jednostavnoj nabavi

 

3.listopada 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE DOGRADNJE I PROŠIRENJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA TRSTENO, LIPNICA ZAGORSKA, GLOGOVEC ZAGORSKI, ČREŠNJEVEC I SVETI KRIŽ

poziv na dostavu ponude

03 Ponudbeni list, troškovnik i izjave

TROŠKOVNIK – JR Tuhelj

IR – Dogradnja i proširenje JR – Općina Tuhelj_eGR

obavijest o jednostavnoj nabavi

 

18. kolovoza 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU STRUČNOG NADZORA ZA IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE I OPREMANJA PARKA S FONTANOM U TUHELJSKIM TOPLICAMA (k.č.br. 3199/2 k.o. Črešnjevec), Evidencijski broj nabave: 26/2023

poziv na dostavu ponude-park T.T.

03 -Ponudbeni list, izjave

troškovnik-ponudbeni-izgradnja i opremanje parka s fontanom u TT.

05-Upisnik-o-zaprimanju-ponuda

odluka o odabiru najpovoljnije ponude -stručni nadzor

Ugovor City projekt

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGE PROJEKTANTSKOG NADZORA ZA PROJEKT IZGRADNJA I OPREMANJE PARKA S FONTANOM U TUHELJSKIM TOPLICAMA (k.č.br. 3199/2 k.o. Črešnjevec)

odluka o pok.postupka

odluka o odabiru najpovoljnije ponude-KOSTELGRAD

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU (KOORDINATOR II)  ZA PROJEKT IZGRADNJA I OPREMANJE PARKA S FONTANOM U TUHELJSKIM TOPLICAMA (k.č.br. 3199/2 k.o. Črešnjevec)

odluka o pok.postupka-koord.II.

odluka o odabiru najpov.ponude-koord.II

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE -GLAVNI PROJEKT SANACIJE NC KRIŽ4-MONACO-FILKO-D205, na k.č.br. 1033 k.o. Sveti Križ

poziv na dostavu ponuda

prilozi

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE-GLAVNI PROJEKT SANACIJE NC BAN 1-HARAMINA JULIJE, na k.č.br. 1692/2 k.o. Črešnjevec

poziv na dostavu ponude

prilozi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI; KLASA: 024-01/22-01/19, URBROJ: 2140-29-01-22-30 od 14. prosinca 2022.

pravilnik o jednostavnoj nabavi

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU CESTOVNIH LED SVJETILJKI
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-nabavu-cestovnih-led-svjetiljki-2/
POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU PARKIRALIŠTA U CENTRU TUHLJA
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponude-za-izradu-projektne-dokumentacije-za-izgradnju-parkiralista-u-centru-tuhlja/
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU CESTOVNIH LED SVJETILJKI
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-nabavu-cestovnih-led-svjetiljki/
POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA
https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-povjeravanje-poslova-obavljanja-komunalne-djelatnosti-odrzavanja-nerazvrstanih-cesta-u-zimskim-uvjetima-zimska-sluzba-na-podrucju-opcine-tuhelj-2/
POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE -IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJA ČREŠNJEVEC ODVOJAK TUŠAK BEDNJANEC

https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-za-nabavu-izgradnja-javne-rasvjete-naselja-cresnjevec-odvojak-tusak-bednjanec/

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE -UREĐENJE NOVOG GROBLJA-PRODUŽETAK HODNE STAZE

https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-u-postupku-jednostavne-nabave-uredenje-novog-groblja-produzetak-hodne-staze/

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

https://tuhelj.hr/poziv-na-dostavu-ponude-u-postupku-jednostavne-nabave-opskrbe-prirodnim-plinom-2/