Novosti

Javno savjetovanje u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj

 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18) općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj

 

Općina Tuhelj pripremila je prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj koji  se daje na javno savjetovanje.

U Općini Tuhelj na snazi je odluka iz 2014. godine koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 18/14.

Navedenu odluku potrebno je uskladiti s promjenama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) te unijeti u odluku sva postupanja Općine Tuhelj vezana uz socijalna prava naših mještana.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Javno savjetovanje otvoreno je od 13.01.2020. godine do 28.01.2020. godine do 15,00 sati.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

KLASA: 550-01/20-01/2

URBROJ: 2135-03-02/20-01

Tuhelj, 13.01.2020.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

 

Prijedlog – Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj

Obrazac-za-javno-savjetovanje-socijalna skrb

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj

Napišite komentar