Novosti

Javno savjetovanje u postupku donošenja Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj

Općina Tuhelj, sukladno članku 30. Statuta Općine Tuhelj  (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/18) daje na javno savjetovanje prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj 2010. godine. S obzirom da je Zakon o cestama, koji regulira pitanje nerazvrstanih cesta, donesen nakon naše odluke, potrebno ju je uskladiti.

Odlukom o nerazvrstanim cestama definiraju se nerazvrstane ceste te se propisuju načini kako se njima upravlja (građenje, rekonstrukcija i održavanje), mjere za njihovu zaštitu i financiranje te provođenje nadzora. Sastavni dio Odluke je i Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj.

Donošenje ove Odluke od velikog je značaja za djelovanje Općine Tuhelj jer će se koristiti u planiranju održavanja i izgradnje cesta te olakšati rješavanje zemljišnoknjižnih odnosa koje je preduvjet za prijave na natječaje.

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do ponedjeljka 16.04.2018. do 23:59 sati.

Popunjene obrasce potrebno je dostaviti na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com.

Nacrt Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj, Popis nerazvrstanih cesta koji je sastavni dio Odluke  i obrazac putem kojeg možete iznijeti svoje primjedbe i prijedloge možete pronaći na linkovima u nastavku:

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj

Obrazac-o-savjetovanju-nerazvrstane ceste

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju -nerazvrstane ceste

Napišite komentar