Novosti

Javno savjetovanje – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

KLASA: 012-03/20-01/1

URBROJ: 2135-03-02/20-01

Tuhelj, 21.01.2020.

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

 

Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/19, dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 01.03.2020.. godine.

 

Radi ispunjenje obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29.01.2020. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.tuhelj@gmail.com.

 

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Tuhelj          

 

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja   

 

Obrazac-za-javno-savjetovanje-izmjene Statuta

Prijedlog -Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

Napišite komentar