Novosti

Javno savjetovanje – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OPĆINA TUHELJ

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK

I NORMATIVNU DJELATNOST

 

KLASA: 012-03/21-01/1

URBROJ: 2135-03-02/21-01

Tuhelj, 03.02.2021.

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

 

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim Zakonom se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen je u Narodnim novinama RH, br. 144/2020 i stupio je na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Zakona).

Izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno je uređeno smanjenje broja predstavničkog tijela, zamjenika općinskog načelnika i neposredno sudjelovanje građana referendumom, zborom građana i ostalim mehanizmima sudjelovanja.

Najznačajnije promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Statut Općine Tuhelj se odnose na sljedeće:

  • smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova,
  • ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje nemaju 10.000 stanovnika,
  • uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04.03.2021. do 12.00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.tuhelj@gmail.com.

 

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Tuhelj          

 

 

Predsjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Veronika Kolman

 

Obrazac za javno savjetovanje – Statutarna odluka

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Statut Općine – pročišćeni tekst

Izvješće -Statutarna odluka

 

Napišite komentar