Novosti

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Tuhelj

Općina Tuhelj, sukladno članku 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (”Narodne novine” broj 123/17) daje na javno savjetovanje prijedlog Statuta Općine Tuhelj.

U Općini Tuhelj na snazi je Statut iz 2009. godine s izmjenama i dopunama iz 2013.godine (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 14/09 i 11/13). S obzirom da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, potrebno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona uskladiti statut i opće akte s donesenim novim odredbama.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do ponedjeljka 22.01.2018. do 23:59 sati.

Popunjene obrasce potrebno je dostaviti na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com.

Nacrt Statuta i obrazac putem kojeg možete iznijeti svoje primjedbe i prijedloge možete pronaći na linkovima u nastavku:

Nacrt Statuta Općine Tuhelj 2018.

Obrazac o savjetovanju – Statut Općine Tuhelj

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Napišite komentar