Novosti

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Lokalnog programa za mlade

Pred Vama se nalazi nacrt, odnosno prijedlog Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj.

Donošenjem ovog dokumenta sistematizirat će se mjere koje su se dosadašnjih godina donosile, te su dopunjene mjerama i aktivnostima na temelju iznesenih prijedloga i potreba mladih tijekom provođenja projekta ”Tuhelj ZA mlade!”. Izrada Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj pruža strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih, na temelju kojih će se u sljedećih pet godina raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do subote 06.10.2018. do 23:59 sati.

Popunjene obrasce potrebno je dostaviti na e-mail adresu opcina.tuhelj@kr.t-com.hr

 

Nacrt Lokalnog programa za mlade i obrazac putem kojeg možete iznijeti svoje primjedbe i prijedloge možete pronaći na linkovima u nastavku:

Nacrt Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj

Obrazac javnog savjetovanja LPDM

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja

 

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Napišite komentar