Novosti

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/18.) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Odluku o komunalnoj naknadi donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 15. sjednici 28.11.2018. godine.

Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđuju se naselja u Općini Tuhelj u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u Općini Tuhelj u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti zona, koeficijenti namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok i način plaćanja komunalne naknade, obračun komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu Tuhelj koje se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, te druga pitanja važna za komunalnu naknadu.

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se članak 17. odluke koji propisuje privremeno oslobađenje obveznika od plaćanja komunalne naknade.  U izmjenama i dopunama iz točke 1. oslobođenja izostavljena je odredba da se oslobađaju plaćanja komunalne naknade koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, a prihod po članu kućanstva je manji od 1.000,00 kn. Navedeni obveznici oslobođeni su plaćanja komunalne naknade već člankom 16. točkom 6. predmetne odluke, stoga ne postoji potreba za odredbom o oslobađanju u članku 17.

U izmjenama i dopunama dodana je odredba da se oslobađaju plaćanja obveznici koji su živjeli sami u kućanstvu, a smješteni su u dom za starije i nemoćne osobe ili u drugu odgovarajuću ustanovu i imaju prihod manji od 3.000,00 kn te dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu za oslobođenje.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

 

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj

 

Savjetovanje će trajati od 26. studenog do 10. prosinca 2019. godine do 23:59 sati.

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom.naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

Obrazac-za-javno-savjetovanje-kom.naknada

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Komunalna naknada

Napišite komentar