Novosti

JAVNO SAVJETOVANJE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I ODLUKA I PROGRAMI UZ PRORAČUN

Podsjećamo da su otvorena Javna savjetovanja za donošenje slijedećih akata:

 1. Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu,
 3. Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu,
 4. Program financiranja javnih potreba u kulturi u 2022. godini,
 5. Program financiranja javnih potreba u sportu u 2022. godini,
 6. Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu,
 7. Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2022. godinu,
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2022. godinu,
 9. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
 10. Program poticanja poduzetništva na području općine Tuhelj za 2022. godinu,
 11. Program potpora u poljoprivredi na području općine Tuhelj za 2022. godinu,
 12. Program utroška spomeničke rente za 2022. godinu,
 13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
 14. Program utroška turističke pristojbe za 2022. godinu

na slijedećem linku: https://tuhelj.hr/informacije/savjetovanja.

Napišite komentar