Novosti

Javno savjetovanje – Proračun 2021.

Općina Tuhelj objavila je 10. studenoga ove godine Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o postupku donošenja Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu. Dokumentacija se nalazi na linkovima ispod:

Javno savjetovanje – Proračun 2021.

Javno savjetovanje – Proračun 2021. – produljenje roka

Obrazac – Javno savjetovanje – Proračun 2021.

Prijedlog proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023.  /  word

Obrazloženje uz prijedlog proračuna za 2021. godinu   /  word 

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja proračun

 

Napišite komentar