Novosti

Javno savjetovanje – II. izmjene i dopune Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj

Općina Tuhelj daje na javno savjetovanje prijedlog Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj

U općini je trenutno na snazi Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj (https://tuhelj.hr/opcinska-uprava/opcinsko-vijece/odluke/pravilnik-financiranje-udruga-2016/) sa jednom izmjenom (https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/02/Odluka-o-izmjenama-Pravilnika-financiranje-udruga.pdf).

Nakon provedena dva Javna natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Tuhelj za 2017. i 2018. godinu, održanog radnog sastanka 10. siječnja 2019. godine Stručnog Povjerenstva za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu postupaka dodjele financijskih sredstava udrugama,  zaključeno je da će se pojednostavniti natječajna dokumentacija.

Sukladno tome izrađena je nova dokumentacija.

Novi obrazac za procjenu kvalitete prijave ne predviđa se ovim prijedlogom da bude sastavni dio Pravilnika te se iz tog razloga predlaže izmjena (članak 19., točka 1). Sukladno donesenom Lokalnom programu za mlade u listopadu prošle godine i zbog provođenja mjere “Jačati kapacitete organizacija civilnog društva koje promiču dobrobit mladih u područjima i aktivnostima definiranima ovim programom” unutar tematskog područja DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO, LJUDSKA PRAVA I ODRŽIVI RAZVOJ planira se natječajem za udruge osigurati da mladi budu prioritetna ciljana grupa kroz dodatno vrednovanje/bodovanje aktivnosti onih udruga koje provode aktivnosti Lokalnog programa za mlade. Izmjenom i dopunom ove odluke predlaže se spomenuta aktivnost u Pravilniku (briše se postojeća točka 6, članka 19. te zamjenjuje novim tekstom koji je u prijedlogu Pravilnika).

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva, predstavnici udruga i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge na Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj do 28.01.2019. godine.

Svoje prijedloge možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu. Svi u roku pristigli prijedlozi će se razmotriti.

Obrazac-javnog-savjetovanja-Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata

Odluka o II. izmjenama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata

Izvješće-o-provedenom-javnom-savjetovanju-Pravilnik za udruge

Odluka o II. izmjenama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata

Napišite komentar