Novosti

Javno savjetovanje – Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Pravilnika o dodjeli javnih priznanja

 

 

Radna skupina pripremila je prijedlog Pravilnika o dodjeli javnih priznanja koji se daje na javno savjetovanje.

Pravilnikom se uređuju uvjeti za dodjelu, izgled i oblik te način dodjeljivanja i uručivanja javnih priznanja Općine Tuhelj

 

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Javno savjetovanje otvoreno je od 29.04.2020. godine do 28.05.2020. godine do 23,59 sati.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

KLASA: 008-02/20-01/01

URBROJ: 2135-03-02/20-01

Tuhelj, 29.04.2020.

 

      Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Obrazac-o-savjetovanju – pravilnik za priznanja

Prijedlog – Pravilnik o dodjeli javnih priznanja

Izvješće -pravilnik o dodjeli javnih priznanja

 

 

Napišite komentar