Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o visini paušalnog poreza

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

            Dana 01. siječnja 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18 – u daljnjem tekstu: Zakon). Istim je propisana obveza jedinicama lokalne samouprave donošenje odluke kojom će se utvrditi visina paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu. Odluku o visini paušalnog poreza za 2019. godinu jedinice su dužne donijeti do 31. siječnja 2019. godine, a u protivnom će se primjenjivati iznos paušalnog poreza od 750,00 kuna po smještajnoj jedinici.

S obzirom na kratkoću vremena za donošenje Odluke, ovo javno savjetovanje otvoreno je do 25. siječnja 2019. godine do 15,00 sati.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

      Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Obrazac-za-sudjelovanje-u-Savjetovanju-nacrt-odluke-o-paušalnom-porezu

Odluka o visini paušalnog poreza

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – paušalni porez

 

Napišite komentar