Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

KLASA: 601-01/20-01/4

URBROJ: 2135-03-02/20-01

Tuhelj, 26.02.2020.

                                         

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o osnivanju dječjeg vrtića

 

 

Općina Tuhelj pripremila je prijedlog Odluke o osnivanju dječjeg vrtića koji se daje na javno savjetovanje.

Dječji vrtić je u postupku izgradnje i potrebno je donijeti odluku kojom će se  osnovati ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje sa sjedištem u Tuhlju te se uređuje status, djelatnost, tijela upravljanja i druga pitanja važna za početak osnivanja ustanove.

 

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Javno savjetovanje otvoreno je od 26.02.2020. godine do 12.03.2020. godine do 15,00 sati.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

 

       Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Obrazac-za-javno-savjetovanje-osnivanje dječjeg vrtića

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

 

Napišite komentar