Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Općina Tuhelj daje na javno savjetovanje prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj.

U općini je trenutno na snazi Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova od 2.12.1999. godine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/00) koju je potrebno izmijeniti kako bi se uskladila s postojećim zakonskim propisima.

U općini Tuhelj dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju koncesije, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18) i općinskoj Odluci o komunalnim djelatnostima.

Prijedlogom ove Odluke uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge na nacrt odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova do 25.01.2019. godine

Svoje prijedloge možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu. Svi u roku pristigli prijedlozi će se razmotriti.

Obrazac-javnog-savjetovanja-Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – dimnjačarski poslovi

Napišite komentar