Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV  

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga

 

Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga koja definira izmjene cijena sljedećih grobljanskih usluga: godišnje grobne naknade, troškova ukopa, troškova odobrenja za izvođenje građevinskih radova na groblju te troškova ekshumacije pokojnika.

Trenutno važeća Odluka o cijeni grobljanskih usluga (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 8/16) donesena je na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 9. ožujka 2016. godine. Navedena odluka donesena je radi definiranja cijena kupnje grobnih mjesta i grobnica na novoizgrađenom dijelu Novog groblja u Tuhlju, a cijene koje uređuju ostale grobljanske naknade ostale su nepromijenjene. Primjerice, cijena godišnje grobne naknade (do sada – 70,00 kn za jednostruko te 100,00 kn za obiteljsko grobno mjesto) nisu mijenjane od 2002. godine, a obveza za grobnu naknadu za grobnice nije bila zasebno definirana.

Vlastiti komunalni pogon u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela troši znatna sredstva za održavanje tri groblja na području Općine Tuhelj (Staro i Novo groblje u Tuhlju te groblje u Lenišću). Trošak se prvenstveno odnosi na naše komunalne djelatnike (košnja groblja, održavanje živice oko groblja, održavanje mrtvačnica), trošak struje za mrtvačnice, trošak goriva i održavanje strojeva. U periodu od definiranja dosadašnjih cijena do danas su cijene samog održavanja groblja porasle više od 100% te je povećanje cijene grobnih naknada nužno za nastavak redovitog održavanja groblja.

Također, cijene ukopa, te troškova izvođenja građevinskih radova i troškova ekshumacije usklađene su sa stvarnim troškovima koje Općina Tuhelj ima (trošak radnika,  energenata, održavanja prostora).

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Javno savjetovanje otvoreno je od 02.06.2021. godine do 17.06.2021. godine do 23,59 sati.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

      Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Obrazac za javno savjetovanje – izmjene i dopune Odluke o cijeni grobljanskih usluga

Odluka o cijeni grobljanskih usluga – izmjena

Odluka-o-cijeni-grobljanskih-usluga

Izvjesce-javno-savjetovanje-groblj.usluge

Napišite komentar