Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – produžen rok do petka, 10.11.2023.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

 

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 

Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke o IV. o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi kojom se mijenja koeficijent plaćanja komunalne naknade za određenu vrstu poslovnih korisnika.

Prema čl. 92. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) – u daljnjem tekstu Zakon, komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za:

 1. stambeni prostor
 2. garažni prostor
 3. poslovni prostor
 4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
 5. neizgrađeno građevinsko zemljište.

U članku 95. Zakona navedeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:

 1. područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
 4. rok plaćanja komunalne naknade
 5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično

oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

 1. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

U članku 97. Zakona definirani su koeficijenti za plaćanje komunalne naknade:

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:

 1. stambeni prostor 1,00
 2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00
 3. garažni prostor 1,00
 4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ne može biti manji od 1,00 ni veći od 5,00
 5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne ne može biti manji od 1,00 ni veći od 10,00
 6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti može biti najviše 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.

 

U IV. izmjenama i dopunama odluke predlaže se da koeficijent namjene za poslovne prostore – Hoteli, apartmanska naselja i kampovi bude 7.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu pisarnica@tuhelj.hr ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

 

Javno savjetovanje otvoreno je od 9.10.2023. godine do 7.11.2023. godine do 23,59 sati.

 

 • Rok za dostavu prijedloga i mišljenja na javnom savjetovanju produžuje se do petka 10. studenog 2023. godine do 23:59h. 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

 

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

 

      Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac za javno savjetovanje – izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – prijedlog

https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-komunalnoj-naknadi.pdf

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom.naknadi

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 

 

 

Napišite komentar