Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o II. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30.12.2023. godine do 23.59 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Odluke o II. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.tuhelj@gmail.com.

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Tuhelj              

 

Predsjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Veronika Kolman

 

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja – Odluka o II. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Obrazloženje – Odluka o II. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Obrazac za javno savjetovanje – II. izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Odluka o II. izmjeni Poslovnika o radu Općine Tuhelj

https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2021/04/Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Poslovnika-o-radu-Opcinskog-vijeca-Opcine-Tuhelj.pdf

https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2019/05/Poslovnik-o-radu-Op%C4%87inskog-vije%C4%87a-Op%C4%87ine-Tuhelj.pdf

Napišite komentar